Zastosowanie

WARUNKI BEZPIECZNEGO TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU ​

Transport

Płyty BATEPLEXPS należy przewozić w ekologicznie czystych pojazdach, które w tym samym momencie nie transportują materiałów, które mogą wpłynąć na stan płyt (tj. rozpuszczalniki, paliwa, farby oraz materiały niebezpieczne, które mogą poruszać się w trakcie transportu). Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz pracy z otwartym ogniem w części ładunkowej zawierającej płyty XPS.

Składowanie

Płyty BATEPLEXPS należy składować w pomieszczeniach wentylowanych (w których nie znajdują się materiały łatwopalne oraz lotne), najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni i struktury płyt, która może następować pod wpływem intensywnego działania promieni słonecznych. W związku z tym w przypadku konieczności długiego przechowywania produktu na wolnym powietrzu, należy zabezpieczyć go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Płyty XPS jak wszystkie produkty z polistyrenu, podczas bezpośredniego kontaktu ze źródłem ciepła o temperaturze powyżej 75oC mogą ulec degradacji, co może skutkować zniekształceniem lub ich stopieniem.

Płyty XPS, jak wszystkie produkty z polistyrenu są łatwopalne, w związku z tym na każdym etapie składowania, transportu, montażu i użytkowania, należy bezwzględnie unikać kontaktu z otwartym ogniem lub innymi źródłami ciepła.

Montaż

Płyty BATEPLEXPS nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne tj. aceton, benzol, nitro), ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić czy klej może być używany do pianki polistyrenowej.

Instalowanie produktu w niskich temperaturach otoczenia wymaga zastosowania wolnej przestrzeni pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

UWAGA: Płyty XPS w trakcie montażu należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Jeżeli płyty w trakcie montażu narażone są na działanie tych promieni należy je przed nimi zabezpieczyć jasnym nieprzezroczystym materiałem.